Snart hemma från klassresan

Världens bästa klass är snart hemma. Alla har varit otroligt modiga som har vågat sova borta. Idag har vi ätit en lyxig frukost, lekt ute, badat, städat, grillat hamburgare och lekt “krångelpongel”. Många är trötta men vi kämpar vidare de sista milen till Stockholm!

20110831-021935.jpg

Rapport från klassresan

Resan till Barnens ö har gått jättebra. Vi har ätit lunch och middag, utforskat området, spelat fotboll och badat massor. Solen går snart ner och då ska vi tända en brasa, grilla korv och marshmellows och mysa! Alla är väldigt nöjda hittills.

20110830-065012.jpg

Planering för temat om Stockholm

Lokal pedagogisk planering

Stockholm

Årskurs 3 HT2011

 Under kommande veckor ska vi lära oss om och upptäcka vår huvudstad. Fokus ligger på historia och samhällskunskap, men ämnena svenska, matematik, bild, musik och religion kommer också vara tydliga i arbetet.

 

Förankring i kursplanens syfte och centralt innehåll

Centralt innehåll i SO-ämnena:

”Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.”

”Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.”

”Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och män levnadsvillkor under olika perioder.”

Kristendomen roll i skolan förr i tiden och jämföra med hur religion utövas nu, med fokus på de abrahamitiska religionerna.”

Förmågor i SO-ämnena:

”Utforska och analysera samspelet mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen”

Centralt innehåll i bild:

”Analysera historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentera bilder från hemorten och konstbilder.”

 Elevens mål

Peka ut Stockholm på en Sverigekarta och några kända byggnader och platser på en Stockholmskarta.

Förstå hur Stockholm växte fram och varför staden har varit och är viktig, samt vad som kännetecknar en huvudstad.

Kunna berätta lite om några tidsepoker i Stockholms historia samt hur barn, kvinnor och män levde:

                      Start Birger Jarl och Sankt Erik               ca: 1200

                      Medeltiden                                               ca: 1050-1520

                      Blodbadet och Gustav Vasa                     ca: 1520

                      Bellmans och Årstafruns tid                    sekelskiftet 1700/1800

                      Industrialismen och strax efter                 sekelskiftet 1800/1900

                      Nu och framtiden                                     ca 2000

Kunna nämna de abrahamistiska religionerna och ge något exempel på hur kristendomen var mer tydlig i skolan förr.

 Undervisningens innehåll (arbetssätt, arbetsformer)

Gestalta, ta reda på, berätta och skriva om en känd byggnad i Stockholm (grupparbete).

Skriva berättande text ur ett barns perspektiv utifrån foto/målning från förr i tiden. Eleven ska i texten visa på förståelse för hur man levde under denna tid.

Faktafilm och spelfilm för barn.

Stadsvandringar och museibesök

Faktatexter och bildskapande i Stockholmsbok/blogg

Sånger, dramatatiseringar och sagor

Modellbygge och faktainhämtning

Intervju eller berättelser från förr.

 

Bedömning

Bedömning av språk och innehåll i faktatext och skönlitterär text.

Samtal om karta (enskild bedömning med matris)

Epoker och religion (enskild bedömning med matris samt i löpande diskussioner)

Stoff från detta tema kan komma att bedömas i LPP:erna i andra ämnen som svenska, matematik, NO, musik, engelska och bild.

Start för temat: STOCKHOLM!

Den här bilden är klassad public domain ("allmänrätt") eftersom upphovsrätten har upphört.

Mer information om vad vi ska undersöka kommer här på bloggen snart. Tills dess kan ni titta på dessa bilder och fundera på varför de ser ut som de gör!

 

Monteliusvägen panorama 2009a crop, av Holger Ellgaard CC-BY-SA