Om oss

Denna webbplats använder vi som mötesplats och informationskanal för allt som rör klass 3b i Årstaskolan, Stockholm. Jag, Josef Sahlin, är klassföreståndare och administratör för webbplatsen men det är klassens sprudlande energi, höga ambitioner och idérikedom som gör den så fantastisk. Skolans gemensamma och officiella hemsida är också fantastisk men det är ändå skönt att vi har vårt eget som vi kan styra över själva.

Namnet bygger på att vår enhet i skolan heter Tegelbo.

Under skoldagen använder vi “bloggen” till att hålla reda på vad vi ska göra, samt på vad vi har gjort, återkoppla. Hemma används den som informationskanal, “visa upp”-möjlighet, samt till att skriva kommentarer. Eleverna själva skriver ofta kommentarer som vi sedan läser i skolan. En rolig återkoppling både för mig och eleverna själva. Skrivträning kommer på köpet. Det är fritt att kommentera på sidan för alla men jag som administratör måste först godkänna dem innan de visas på sidan.

Vi har haft bloggen som vårt interaktiva klassrum sedan första dagen i årskurs 1 (augusti 2009). Den första terminen publicerade jag det mesta tillsammans med eleverna i skolan. Under vårterminen 2010 släppte jag successivt på elever som författare på bloggen. Det innebar att de själva kunde logga in och skriva inlägg, t.ex. dokumentera verksamheten, skriva bokrecensioner, egna små uppdrag med saker de behöver öva på etc. Från och med höstterminen 2010 släppte jag det mesta till eleverna, t.o.m. veckobreven. Jag håller mest i trådarna och ser till att det fungerar. Inlägg som jag fortfarande skriver är lektionsuppdrag och en del dokumentation.

Bloggen är också ett tävlande bidrag i Stiftelsen för Internetinfrastrukturs (.SE) tävling Webbstjärnan. Läs mer om vårt deltagande här

Eleverna skriver flera av sina texter i sina Google-app-konton där de kan jobba ifred och bara dela texterna med mig och övriga elever när så krävs. Vissa av texterna hamnar här på bloggen när de är färdiga.

Tunnaste datorn - foto:Josef Sahlin

Det som publiceras på sidan är mestadels material som vi själva har producerat i form av text, bild, film, foto och musik vilket gör att jag, annan personal samt eleverna (med föräldrar) har upphovsrätten. Till filmer och bildspel använder vi ibland musik som inte är vår egen. Då har vi använt oss av Skolverkets Multimediabyrå där det finns ett öppet musikarkiv producerat av Karl Malbert. Ibland använder vi andras bilder men är då noga med att vi har tillåtelse att använda dem.

Bilder på barnen i klassen läggs upp med godkännande av föräldrar och elev, i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

/Josef