Om tävlingsbidraget

Bloggen är ett tävlande bidrag i Stiftelsen för Internetinfrastrukturs (.SE) tävling Webbstjärnan. Denna tävling finns för att uppmuntra skolan till att använda sig av Internet som resurs i verksamheten. Tävlingen möjliggör att vi kan använda oss av ett .se-domännamn vilket jag tycker är en stor vinsten. Dessutom finns gott om stöd, utbildning och inspiration.

Enligt kriterierna för tävlingen ska eleverna stå för huvudmaterialet på webbsidan och i det hänseendet kvalade vi nog inte in första året 2009-2010 då det mesta lades upp i mitt konto, även om det från början var elevernas verk som presenterades. Vi vann dock ett specialpris vilket vi är mycket glada och stolta över.

Under läsåret 2010-2011 var bloggen mer kvalificerad som tävlande bidrag då eleverna stod för huvuddelen av innehållet.

Under detta läsår 2011-2012 är den mer innehållsrik än någonsin. Tegelbobarn.se är en inspirationskälla för klassbloggar i hela Norden och unik på det sättet att den varit ett interaktivt klassrum för en grupp elever varje dag i snart tre år.

 

Kommentera