Från föräldrarådet 26/4

Närvarande: Susanne Van der Kwast, Lina Voigt Lind, Martina Svenfelt, Cecilia Westblad, Frida Shahine, Carolina Malmborg

 • Mail till föräldrar angående punkter som ska tas upp till föräldrarådet. Utskick kommer först under läsåret 2012-13, i och med att detta var det sista föräldrarådet för terminen.
 • Positiv feedback för föräldrafikat från närvarande föräldrar. Uppskattat även av barn och personal på Tegelbo! Dock finns önskemål om bättre framförhållning och avisering till nästa gång.
 • 1 b: Toaletterna är smutsiga och förslag är att vi börjar med unisextoaletter såsom ttreorna haft med lyckat resultat. Även sexors rapporterar att det är problem med toaletterna och eleverna är där inlåsta flera samtidigt. Vi förmedlar till klasserna.
 • Information kommer om lokaler och fördelning över klassera inför HT-12 så fort som möjligt.
 • Rapport från Skolråd:

Vi har saknat en invigning av den nya multiarenan med konstgräs.

Volvo IT

Att skriva sig till läsning med hjälp av dator, i Årstaskolans fall iPads.

Trängselavgift i skolan. 25-26 elever per klass.

”Fett”, ex lättmjölk/ lättmargarin

Fler elever/ liten matsal. 580 elever max. Frågan om eventuell utbyggnad?

Bemötande gentemot föräldrar ska vara positivt från skolan annars ska det rapporteras till skolledning.

Mentorskap, vad är det? Mentor- ordet ger höga förväntningar. Mer relevant för högstadiet. 

 • Nytt pingisbord
 • Föräldrainflytande: Varför är inte alla klasser representerade på föräldrarådet?
 • Önskemål om protokoll om föräldrarådet även digitalt, inte bara i hallen.
 • Till nästa föräldraråd önskas protokoll från elevrådet, även på bloggarna.
 • Skolrådsprotokoll ska upp till hemsidan, även på bloggarna.
 • Skolavslutning. Information från Susanne: Cirka klockan 9 gemensam avslutning på skolgården och sedan går alla klasser till respektive klassrum. Därefter följer gemensam fika på Tegelbo.
 • Kalendarium för datum om lov, föräldrafika, APT, föräldraråd etc. på hemsidan och bloggarna önskas inför nästa läsår.
 • Grötfrukost för föräldrar kommer vid Lucia till HT-12.

Vid pennan /Lina Voigt Lind