Kemitema om förändringar

I tisdags hade vi vår första lektion om förändringar. Joel och Leo berättar i våran kemiradio.

[jwplayer mediaid=”3505″]

“Förändringar” är ett arbetsmaterial från NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla.

Utöver de för alla NTA-teman gemensamma målen är målen för Förändringar:

 • att barnen ska observera och beskriva förändringar utifrån sina egna erfarenheter i vardagslivet
 • att barnen efter det att de jobbat igenom temat ska känna till och med egna ord kunna beskriva fast ämne, vätska, gas , t ex genom att beskriva några av deras egenskaper, och hur de kan förändras
 • att barnen (fortsätter) utveckla sina enkla metoder att undersöka genom att arbeta systematiskt, förutsäga, observera, beskriva och dokumentera.

Förändringar består av 15 uppdrag. När barnen arbetar igenom dessa kommer de att

 • observera och beskriva egenskaper hos fasta ämnen, vätskor och gaser
 • observera och beskriva förändringar som sker när man blandar olika ämnen
 • observera och beskriva vatten när det fryser, smälter, avdunstar och kondenserar
 • jämföra blandningar
 • separera ämnen som ingår i blandning med hjälp av sil, filter, avdunstning och kromotografi
 • undersöka och lista ut vad en hemlig blandning innehåller
 • delge varandra sina idéer, upptäckter och erfarenheter, t ex genom att måla, skriva och berätta
 • förutsäga, observera och klassificera iakttagelser och vad som sker samt anteckna i sina vetenskapsjournaler.